Mobilné pieskovanie

nebrús, neškrab, nedrhni

Pri mobilnom pieskovaní sa povrch opracováva prúdom vzduchu, ktorý obsahuje čiastočky brúsneho materiálu vo forme piesku. Získava sa matný povrch. Využíva sa hlavne pre odstránenie povrchovej vrstvy. Výsledkom sú do rýchlo a hladko obrúsené povrchy, ktoré by inak zabrali hodiny práce.