Obnova striech – pieskovanie a striekanie

Pred každým nástrekom strechu opieskujeme, čím zbavíme strešnú krytinu existujúcich náterov a tým predĺžime životnosť nového náteru, nástreku strechy. Renovujeme všetky typy striech:

– rovné aj šikmé strechy

– strechy s pozinkovaného plechu

– strechy s hliníkového plechu

– strechy s obyčajného plechu

– všetky typy škridlových striech